Χημεία Πανελληνίων 2024

χημεία Πανελληνίων 2024

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ

Την Πέμπτη 6 Ιουνίου εξετάστηκαν πανελλαδικά οι μαθητές της Γ’ Λυκείου στο μάθημα της χημείας προσανατολισμού. Τα θέματα της χημείας χαρακτηρίζονται ήπια , μέσα σε λογικά πλαίσια και οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές δεν αντιμετώπισαν μεγάλα προβλήματα. Ο όγκος των θεμάτων ήταν ικανοποιητικός.

ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

Τα θέματα ήταν καλά διατυπωμένα και με λογική δομή τοποθετημένα. Προσέγγιζαν τη
θεωρία του σχολικού βιβλίου.

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ-ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Τα θέματα ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας σε κάποιες περιπτώσεις δε, έπρεπε οι μαθητές
να έχουν πολύ καλή γνώση της θεωρίας του σχολικού βιβλίου. Δεν υπήρχαν δύσκολοι
μαθηματικοί και στοιχειομετρικοί υπολογισμοί. Εμφανίστηκε πάλι δέντρο στην οργανική.

  • Θέμα Α: Αρκετά μεγάλη ευκολία απαιτούσε απλές γνώσεις θεωρίας.
  • Θέμα Β: Μέτρια δυσκολία έπρεπε οι μαθητές να έχουν μελετήσει καλά τις εφαρμογές του σχολικού βιβλίου. Το θέμα Β1γ ίσως προβλημάτισε.
  • Θέμα Γ: Το υποερώτημα του πολυμερισμού ίσως προβλημάτισε γιατί μελετήθηκε στην Β
    λυκείου.
  • Θέμα Δ: τα θέματα Δ1 και Δ2 ήταν μέτριας δυσκολίας και το θέμα Δ3 ήταν αυξημένης
    δυσκολίας και χρειαζόταν προσεκτικό χειρισμό.

ΕΚΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

Η έκταση των θεμάτων ήταν εύκολα διαχειρίσιμη και βασιζόταν στο γεγονός ότι δεν
εμφανιζόταν ιδιαίτερη μαθηματική δυσκολία και υπολογισμοί. Γενικά θεωρούμε ότι ο
μέσος όρος των γραπτών θα είναι περίπου ανάλογος με τον αντίστοιχο μέσο όρο των
προηγούμενων χρόνων αλλά και πάλι θα είναι μικρό το ποσοστό των αριστούχων.

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΗΜΙΚΟΣ M.ED
ΔΙΟΙΚ.ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ε.Ε.ΧΗΜΙΚΩΝ

Μετάβαση στο περιεχόμενο