Νηπιαγωγείο

Νηπιαγωγείο Υπατία

Στο Νηπιαγωγείο Υπατία τα παιδιά μαθαίνουν βιωματικά μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες με πυρήνα το παιχνίδι. Βλέπουν, αγγίζουν, μυρίζουν, γεύονται, κινούνται στον χώρο και πειραματίζονται, έχοντας την ευκαιρία να εκφραστούν ελεύθερα και να δημιουργήσουν.

Παράλληλα, σε ένα τέτοιο περιβάλλον μάθησης κοινωνικοποιούνται, διεκδικούν, αλλά και μπαίνουν στη θέση κάθε άλλου μέσα από τη συνεργασία. Στο καθημερινό πρόγραμμα ο τρόπος δουλειάς είναι διαθεματικός και τα θέματα αντλούνται από τα ενδιαφέροντα των παιδιών.

Έτσι, το κάθε αντικείμενο προσεγγίζεται γλωσσικά, μαθηματικά, εικαστικά, μουσικά, θεατρικά. Με αυτόν τον τρόπο ενθαρρύνεται η δημιουργική συμμετοχή των παιδιών και δίνεται έμφαση στον προσωπικό ρυθμό του καθενός/ της καθεμίας.

Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες η προσχολική ηλικία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες περιόδους ζωής του παιδιού για την μετέπειτα εξελικτική του πορεία. Τα πρώτα χρόνια ζωής δημιουργούν τη βάση για την μετέπειτα εξέλιξη των παιδιών σε όλους τους τομείς ανάπτυξης.

Στο νηπιαγωγείο μας προσεγγίζουμε «Βιωματικά» τις 12 «Δεξιότητες του 21ου αιώνα». Η εκπαίδευση που παρέχουμε στα παιδιά του νηπιαγωγείου είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο, ότι παράγει αντισταθμιστικά οφέλη για τα παιδιά.

Ο ρόλος του νηπιαγωγείου είναι εξαιρετικά σημαντικός για την κοινωνικό – συναισθηματική ανάπτυξη τους, την πρόληψη μαθησιακών δυσκολιών και την έγκαιρη αντιμετώπισή τους. Επιπρόσθετα, βοηθά στην ομαλή τους μετάβαση στο Δημοτικό Σχολείο καθώς επίσης και στη σχολική επιτυχία και την επαγγελματική και κοινωνική τους ένταξη σε μεγαλύτερη ηλικία.

 

νηπιαγωγείο

Το νηπιαγωγείο στοχεύει στην ενίσχυση έξι διαφορετικών τομέων ανάπτυξης της προσωπικότητας του παιδιού, οι οποίοι σχετίζονται άμεσα μεταξύ τους και αλληλοσυμπληρώνονται.

Οι τομείς αυτοί είναι οι εξής:

 1. Η σωματική ανάπτυξη: Σχετίζεται με όλες εκείνες τις ικανότητες του παιδιού που του επιτρέπουν να γνωρίζει το σώμα του και να ελέγχει τις κινήσεις του σε ποικίλες σωματικές δραστηριότητες.
 2. Η αντιληπτική και αισθητηριακή ανάπτυξη: Σχετίζεται με τον τρόπο που λειτουργεί ένα παιδί χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις του και με την ικανότητα του να επεξεργάζεται τις
  πληροφορίες που συλλέγει π.χ. παρατήρηση.
 3. Η επικοινωνιακή και γλωσσική ανάπτυξη: Σχετίζεται με τις δεξιότητες που βοηθούν το παιδί να σκέφτεται και να επεξεργάζεται την σκέψη του π.χ. η ικανότητα περιγραφής μια
  κατάστασης.
 4. Η συναισθηματική ανάπτυξη: Σχετίζεται με την ικανότητα του παιδιού να χειρίζεται τα συναισθήματα του και να αντιδρά ανάλογα σε δεδομένες καταστάσεις π.χ. η ικανότητα ένταξης σε μια κοινωνική ομάδα.
 5. Η γνωστική ανάπτυξη: Σχετίζεται με τις δεξιότητες που βοηθούν το παιδί να σκέφτεται και να επεξεργάζεται την σκέψη του π.χ. η ικανότητα επίλυσης απλών προβλημάτων.
 6. Η κοινωνική ανάπτυξη: Σχετίζεται με την διαμόρφωση της ταυτότητας του παιδιού, τις σχέσεις του με τους άλλους καθώς και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την θέση του και τους ρόλους του στο κοινωνικό περιβάλλον.
νήπιο

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου Υπατία βασίζεται στις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες της προσχολικής εκπαίδευσης. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε το παιδί να αναπτυχθεί σε μια ικανή και δυναμική μονάδα της τάξης που κατακτά τη μάθηση, αναπτύσσει σχέσεις και έχει τη διάθεση και την περιέργεια για νέες εμπειρίες. Το κάθε παιδί μπορεί να μάθει μέσα από παιδαγωγικά κατάλληλες εμπειρίες και παιδαγωγικές διαδικασίες έχοντας ενεργή συμμετοχή στο σχολικό περιβάλλον καθώς και στη ζωή του.

Αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας στο νηπιαγωγείο έχει το «παιχνίδι». Το «παιχνίδι» σε αυτή την ηλικία είναι καθοριστικής σημασίας καθώς τα παιδιά αναπτύσσονται και μαθαίνουν μέσα από αυτό. Εξάλλου, από την πρώτη ημέρα της ζωής τους, το παιχνίδι, αποτελεί τον πλέον φυσικό τρόπο μάθησης και εξερεύνησης του περιβάλλοντος γύρω τους.

Μαθαίνουμε μέσα από:

 • τη βιωματική μάθηση,
 • την παιγνιώδη μάθηση,
 • την ομαδοσυνεργατική μάθηση
 • την παιδοκεντρική μέθοδο
 • την ενεργητική μάθηση
 • την παρατήρηση
 • τη διαθεματικότητα

Σε αυτό το ταξίδι γνώσης οφείλουμε να σεβόμαστε τους ρυθμούς ανάπτυξης και μάθησης του κάθε παιδιού.

Μπορείτε να μας ακολουθήσετε στη σελίδα του Νηπιαγωγείου στο Facebook

Νηπιαγωγός του τμήματος : Χριστίνα Πάλλη

 • Κάτοχος Πτυχίου και Μεταπτυχιακού από το Εθνικό και Καποδιστριακό
  Πανεπιστήμιο Αθηνών με βαθμό «Άριστα».
 • Διαθέτει εμπειρία στην προσχολική αγωγή και εκπαίδευση.
 • Εξοικείωση με την χρήση Νέων Τεχνολογιών και Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Ενδιαφέρον για διαρκή επιμόρφωση μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων.
Μετάβαση στο περιεχόμενο