Μαθηματικά Πανελληνίων 2024

Μαθηματικά Πανελλήνιες 2024

Την Τρίτη 4 Ιουνίου 2024, πραγματοποιήθηκε πανελλαδικά η εξέταση του μαθήματος “Μαθηματικά Προσανατολισμού”. Οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε θέματα τα οποία κάλυπταν όλη την ύλη του Λυκείου, ενώ ήταν πιο απαιτητικά από τα περσινά.

Τα θέματα απαιτούσαν καλή διαχείριση χρόνου, απευθύνονταν σε πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές και χρειαζόντουσαν ιδιαίτερη προσοχή ως προς την επίλυση και τις πράξεις. Επιπλέον, τα θέματα ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας, επιτρέποντας τη διάκριση των μαθητών που έχουν κατανοήσει βασικά θεωρήματα, μαθηματικές έννοιες και διαδικασίες.

Πιο αναλυτικά τα θέματα για τα Μαθηματικά

  • ΘΕΜΑ Α: Το θέμα ήταν διατυπωμένο με σαφήνεια και αναμενόμενο χωρίς ιδιαιτερότητες και δυσκολίες.
  • ΘΕΜΑ Β: Σε αυτό το θέμα, οι μαθητές εξετάστηκαν σε βασικές μαθηματικές έννοιες. Ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας και απαιτούσε καλή διαχείριση του χρόνου λόγω του μεγάλου όγκου του. Το θέμα χαρακτηρίζεται από το πλάτος και όχι το βάθος του στην ύλη.
  • ΘΕΜΑ Γ: Το θέμα ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας με μια, όπως συνηθίζεται, δίκλαδη συνάρτηση. Τα δύο πρώτα υποερωτήματα ήταν σχετικά εύκολα, αλλά τα τελευταία δύο απαιτούσαν προχωρημένες γνώσεις και ήταν προσανατολισμένα σε καλά προετοιμασμένους μαθητές. Ειδικά το τέταρτο υποερώτημα με το ρυθμό μεταβολής παρουσίασε ασυνήθιστη προσέγγιση για τη κίνηση του σημείου Μ κατακόρυφα στον άξονα xx’.
  • ΘΕΜΑ Δ: Το τελευταίο θέμα παρουσίασε μεγάλη συνθετότητα και έκταση, ενώ απαιτούσε την παρατηρικότητα και διορατικότητα των μαθητών. Τα πρώτα δύο ερωτήματα αν και υπονοούσαν τη μαθηματική προσέγγιση που πρέπει να ακολουθήσουν οι μαθητές, δεν άφηναν χώρο για την εύκολη επίλυση τους.

Το πρώτο υποερώτημα του Δ3 χαρακτηρίζεται από αρκετές μαθηματικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες (Rolle, Σύνολο τιμών, μονοτονία). Επιπλέον, στο δεύτερο υποερώτημα ο μαθητής έπρεπε να σκεφτεί να χρησιμοποιήσει τη συνάρτηση lnx. Τέλος, στο τελευταίο ερώτημα του 4ου θέματος ο μαθητής είχε να αντιμετωπίσει το πιο δύσκολο ζήτημα της εξέτασης το οποίο για να επιλυθεί χρειαζόταν καθαρό νου, κάτι το οποίο μετά από την εκτεταμένη διάρκεια της εξέτασης και της προσοχής που απαιτούσε καθιστά την επίλυση του επίπονη και δύσκολη.

Συνοπτικά, τα θέματα ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια και επιστημονική ορθότητα αλλά απαιτούσαν μεγάλο χρόνο αφοσίωσης προς την επίλυση τους λόγω της μεγάλης έκτασης. Επιπρόσθετα, κατά ένα μεγάλο ποσοστό εναρμονίζονταν με τις βασικές θεωρίες και εφαρμογές του σχολικού βιβλίου. Στη συνέχεια, αναφορικά με το βαθμό δυσκολίας και τη διακριτική ικανότητα τα θέματα απαιτούσαν ταυτόχρονα καλά προετοιμασμένους μαθητές σε όλη την έκταση της ύλης και προσεκτική επίλυση.
Επιπλέον, σε αρκετές περίπτωσεις ήταν αναγκαία η διορατική ικανότητα των μαθητών για την
προσπέλαση των ερωτημάτων. Τελικά, τα δύο πρώτα θέματα ήταν βατά για ένα καλά προετοιμασμένο μαθητή ενώ τα θέματα 3 και 4 ήταν για καλά μυημένους μαθητές στα μαθηματικά.

Κωστόπουλος Λεωνίδας

Μετάβαση στο περιεχόμενο