Λύκειο

Ιδιωτικό Λύκειο Υπατία- Σπύρος Παπαχαραλάμπους

 

Το Ιδιωτικό Λύκειο Υπατία- Σπύρος Παπαχαραλάμπους συνδυάζει με επιτυχία την αποτελεσματική και ουσιαστική μάθηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του σύγχρονου σχολείου σε ένα οικογενειακό και φιλικό εκπαιδευτικό κλίμα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου μας διακρίνεται για την προσφορά γνώσεων, την εξοικονόμηση καθημερινού χρόνου αλλά και για το χαμηλό οικονομικό του κόστος. Αυτό που όμως σίγουρα μας ξεχωρίζει είναι ότι οποιαδήποτε ενισχυτική βοήθεια χρειάζονται οι μαθητές/τριες παρέχεται αποκλειστικά μέσα στο σχολείο.

​Με περιορισμένο αριθμό ατόμων ανά τμήμα στοχεύουμε στην εντατική διδασκαλία των βασικών μαθημάτων διαμορφώνοντας ειδικά το πρόγραμμα σπουδών που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας.

​Η διδασκαλία των υπόλοιπων μαθημάτων γίνεται με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο, έτσι ώστε να αποφεύγεται η στείρα αποστήθιση της διδακτέας ύλης.

 Τα πλεονεκτήματα της φοίτησης στο Λύκειο Υπατία- Σπύρος Παπαχαραλάμπους είναι πολλά και σημαντικά:

 • Δομημένα προγράμματα σπουδών
 • Αξιοποίηση χρόνου
 • Ιδανικό περιβάλλον φοίτησης
 • Ανανεωμένο επιτελείο καθηγητών
 • Ψυχολογική υποστήριξη
 • Εκδόσεις που υποστηρίζουν το διδακτικό έργο
 • Ολιγομελή τμήματα
 • Μελέτη στον ίδιο χώρο με την επίβλεψη του καθηγητή
 • Συστηματική ενημέρωση
 • Εύκολη πρόσβαση
 • Χαμηλό κόστος φοίτησης

ypatia school

Ακολουθώντας το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και εφαρμόζοντας τις οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, έχουμε διαμορφώσει ένα αποδοτικό και ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών. Το πρόγραμμά μας ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/μαθητριών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προτεραιότητα δίνεται στην εντατική διδασκαλία όλων των βασικών μαθημάτων (Νεοελληνική και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, κ.λπ.) και όλων των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων στο Λύκειο, η οποία εντάσσεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου. Έτσι, τα παιδιά εκμεταλλεύονται δημιουργικά όλες τις ώρες της ημέρας και απαλλάσσονται από εξωσχολική βοήθεια, η οποία αποβαίνει εις βάρος του ελεύθερου χρόνου τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο