Λύκειο

Ξένες Γλώσσες

 Αγγλικά Γαλλικά

Στο Σχολείο μας διδάσκουμε τα Αγγλικά ως πρώτη ξένη γλώσσα και τα Γαλλικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα. Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών εστιάζει στη γλωσσική εκμάθηση, στην επικοινωνία και στη μελέτη των αντίστοιχων πολιτισμών. Η εκμάθηση των Αγγλικών αρχίζει από το Νηπιαγωγείο και συνεχίζεται απρόσκοπτα έως και το Λύκειο. Η διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικά)  αρχίζει από το Γυμνάσιο και συνεχίζεται επίσης έως και το Λύκειο.Τα προγράμματά μας είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε οι μαθητές μας να μπορούν να ολοκληρώσουν το βασικό κύκλο σπουδών σε εύλογο χρόνο και να αποκτήσουν, εφόσον το επιθυμούν, τα σχετικά διπλώματα κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Σχολείο.

Αγγλικά

Αγγλικά

“Η υψηλού επιπέδου κατάρτιση και τεχνογνωσία μας στην εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας, δεν περιορίζεται μόνο στην απόκτηση ενός πτυχίου, αλλά στην γενικότερη γνώση ενός πολιτισμού”.
Παν/τα Παπαδημητρίου- καθηγήτρια Αγγλικών

Γιατί τα Γαλλικά ως 2η ξένη γλώσσα;

Στις σχολικές μας αίθουσες επιλέξαμε να εισάγουμε τη γαλλική γλώσσα, ως δεύτερη ξένη γλώσσα, βασισμένη σε σύγχρονες μεθόδους όπως η διαθεματική και διαδραστική μέθοδος. Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να συνδυάσει γνώσεις από την  ιστορία και τον πολιτισμό για την ευκολότερη πιο πρακτική και αποτελεσματική εκμάθηση των Γαλλικών. Οι μέθοδοι διδασκαλίας μας, από έμπειρους εκπαιδευτικούς με κατάρτιση και αρκετά έτη εργασίας στη Γαλλία, εστιάζουν σε πρωτοποριακές μεθόδους όπως

  • η συνολική προσομοίωση,
  • τα παιδαγωγικά σενάρια,
  • τα βιωματικά παιχνίδια και
  • τα παιγνίδια ρόλων τα οποία έχουν ως σκοπό να δώσουν στο μαθητή κίνητρα για ανάληψη πρωτοβουλίας, λήψης αποφάσεων καθώς και τροφή για σκέψη σε φαινόμενα και σημερινές κοινωνικές καταστάσεις.

Εστιάζουμε στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων και μέσα από τη χρήση των οπτικοακουστικών μέσων και ψηφιοποιημένων σύγχρονων διαδικτυακών καναλιών στόχος μας είναι η ένταξη στην κουλτούρα της Γαλλικής μέσα από:

  • την ανάθεση ομαδικών πρότζεκτ με στόχο την αμοιβαία ανταλλαγή απόψεων.
  • την επίτευξη της δημιουργικότητας.

Τα οποία καθιστούν το ενδιαφέρον του ωριαίου μαθήματος αμείωτο και είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη ή την προβολή των εσωτερικών χαρισμάτων του παιδιού. Το σχολείο μας, παρέχει στα παιδιά τη δυνατότητα να προετοιμαστούν για την απόκτηση διπλωμάτων στη Γαλλική εφόσον το επιθυμούν.

Η ενεργός συμμετοχή όλων των μαθητών, η επικοινωνία, η ελευθερία έκφρασης, ο διάλογος, ο σεβασμός της διαφορετικότητας και η κριτική σκέψη είναι για εμάς θεμελιώδους σημασίας. Ο κάθε μαθητής είναι ιδιαίτερος κάτι που τον καθιστά μοναδικό. Η λέξη « κλειδί» για εμάς είναι η μετάδοση της αγάπης για τους μαθητές μας και τα αντικείμενα διδασκαλίας μας. Η τάξη που δημιουργούμε είναι ο μικρόκοσμος της κοινωνίας που με τους μαθητές μας θέλουμε να ζωγραφίσουμε !

Σιαφακά Φωτεινή – καθηγήτρια Γαλλικών


 

Μετάβαση στο περιεχόμενο